[ Webhosting profitux.cz ]


Návštěvy 
celkem:90776
Online:1Jak nám můžete pomoci

Finanční dar

fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)
právnické osoby – od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.(§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb.- zákon o daních z příjmu)

Dobrovolná činnost

- neplacená pomoc při přípravě a realizaci akcí pro děti, mládež, seniory, ale i širokou veřejnost.

Věcný dar

- konzultovat s vedením o.s., zda ho pro naše potřeby využijeme