[ Webhosting profitux.cz ]


Návštěvy 
celkem:90777
Online:1
Co děláme

  Posláním spolku je působit preventivně v oblasti rodin ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím vzdělávacích a společenských aktivit, pomáhat při léčbě dětí a dospělých v oblasti fyzické, psychické a sociální pomocí zooterapie. Poslání je naplňováno zejména prostřednictvím:
 • provozu rodinného centra Kolibřík jako prostoru vzájemného setkávání
 • poskytování poradenské a konzultační činnosti v oblasti potřeb rodiny
 • pořádání vzdělávacích programů poradenské činnosti pro širokou veřejnost
 • pořádání společenských, kulturních, sportovních a jiných aktivity vedoucích k aktivnímu využívání volného času a posilování rodinných vztahů
 • provozu zooterapie za účelem zlepšování psychického, fyzického a sociálního stavu
 • podpory léčby konkrétních zdravotních problémů
 • návštěvy zooterapeutů v ústavech, školách, domovech důchodců, v rodinách s handicapovaným členem aj.
 • rozvoje citových, rozumových a pohybových schopností
 • spoluprací s jinými subjekty
 • dalšího vzdělávání svých členů