[ Webhosting profitux.cz ]


Návštěvy 
celkem:90778
Online:1
Kdo jsme

Občanské sdružení (dnes Spolek) Na louce bylo zaregistrováno dne 19.11.2003 Ministerstvem vnitra pod číslem VS/1-1/55518/03-R.

IČ: 26645505
DIČ: CZ26645505
Bankovní spojení: 78-5634810227/0100

Naše stanovy

  Současné vedení - dne 14.11.2017 bylo valnou hromadou zvoleno nové vedení:

 • Jana Šilhánková, předsedkyně spolku
 • Ladislav Pozdníček, místopředseda
 • Hana Kouřilová, jednatelka


 • Dále byla ustanovena REVIZNÍ KOMISE:

 • Bc. Jana Horáčková, Mgr. Petra Bělohlavá, Mgr. Lucie Novotná
  Trocha historie:

  Občanské sdružení založili koncem roku 2003 tito 3 (slovy tři) lidé:

 • Ivana Kulawiaková, předseda sdružení
 • Mgr. Petra Starostová, místopředseda sdružení
 • Ing. Josef Bělohlavý, jednatel sdružení
  Dne 7.4.2006 bylo valnou hromadou zvoleno vedení ve složení:

 • Mgr. et Bc. Petra Bělohlavá, předseda sdružení
 • Ladislav Pozdníček, místopředseda sdružení
 • Bc. Marie Škudrnová, jednatel sdružení


 • Dále byla ustanovena REVIZNÍ KOMISE:

 • Ing. Josef Bělohlavý, vedoucí komise
 • Zdeněk Prošek, člen komise
 • Markéta Ledvinková, člen komise
  Valná hromada dne 13.3.2013:

 • Kateřina Nevolová,DiS., předkyně sdružení
 • Ladislav Pozdníček, místopředseda sdružení
 • Markéta Ledvinková, jednatelka sdružení


 • Dále byla ustanovena REVIZNÍ KOMISE:

 • Bc. Jana Horáčková, vedoucí komise
 • Mgr. Petra Bělohlavá, člen komise
 • Mgr. Lucie Novotná, člen komise
  Valná hromada dne 9. 9. 2013:

 • Bc. Jana Horáčková, předkyně
 • Ladislav Pozdníček, místopředseda
 • Markéta Ledvinková, jednatelka


 • Dále byla ustanovena REVIZNÍ KOMISE:

 • František Horáček, Mgr. Petra Bělohlavá, Mgr. Lucie Novotná
  Valná hromada dne 27. 1. 2016:

 • Bc. Jana Horáčková, předkyně
 • Ladislav Pozdníček, místopředseda
 • Jana Svobodová, jednatelka


 • Dále byla ustanovena REVIZNÍ KOMISE:

 • František Horáček, Mgr. Petra Bělohlavá, Mgr. Lucie Novotná