[ Webhosting profitux.cz ]
 

Návštěvy 
celkem:66244
Online:1

Rozvoj schopností

  Rozvoj citových schopností

 • hlazení psa, mazlení se sním, tj. uspokojení potřeby něžnosti
 • povídání klienta s terapeutem,při němž zjišťuje, že i pes může být smutný, veselý, nemocný a pokud se o něj bude dobře starat a bude ho mít rád, bude mu pes dobrým kamarádem
 • terapeut se snaží navázat komunikaci klienta se psem, aby snížil jeho nesmělost a uzavřenost a podpořil spontánnost projevu ve vztahu k jiným osobám
 • v případě použití malého psa se rozvíjí zejména u dítěte ochranitelské a pečovatelské postoje,použije-li se velký pes, dítě získá pocit bezpečí
 • při poznávání nových věcí ve společnosti zvířete, dochází k odbourávání neopodstatněného strachu a odvedení pozornosti od vlastních potíží klienta
 • při použití skupinové terapie má klient ve „svém“ psovi spojence pro zvládnutí komunikace a chování v kolektivu

  Rozvoj rozumových schopností

 • klient získává zájem o určité aktivity prostřednictvím cílené hry a plněním úkolů, čímž se zvyšuje doba soustředění na danou činnost
 • pozorování chování psa a jeho stavby těla se rozvíjí u klienta pozorovací schopnosti i správné návyky chování ke zvířatům i lidem
 • prostřednictvím různých pomůcek a zadávání úkolů klientem psovi se zlepšují komunikační dovednosti, rozšiřuje se slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti
 • krmení psa či jiné situace, kdy je potřeba psa nevyrušovat se používají k nácviku sebeovládání
 • pro autisty je srozumitelný kontakt se zvířetem, které komunikuje jednoduše a proto zde pes plní roli prostředníka v komunikaci s lidmi

  Rozvoj pohybových schopností

 • formou různým společenských her se zvašuje uklientů motivace k pohybu i jejich pohybové schopnosti, rozvíjí se hrubá i jemná motorika
 • ve společnosti psa se klienti učí vhodně relaxovat