[ Webhosting profitux.cz ]
 

Návštěvy 
celkem:66250
Online:1

Působení dle postižení

Canisterapie je vlastně pomocná terapie, kde se využívá pozitivního působení psa ke zlepšení zdravotního stavu klienta. Je vhodnou součástí pro zlepšení následujících postižení:

  mentálního

 • udržení delší pozornosti
 • pes není hračka, má své potřeby v oblasti péče a aby ho měl někdo rád
 • je mu jedno, jak kdo vypadá, chová se ke všem stejně
 • může se použít k nácviku sebeobsluhy klienta
 • je nápomocen při rehabilitačním cvičení (nácvik a rozvoj hrubé i jemné motoriky, uvolňování spasmů)
 • hrou se rozvíjí motorická činnost
 • podporuje a rozvíjí fantazii (malování, modelování)
 • podporuje komunikativnost a sbližování s okolím
 • rozvoj slovní zásoby a nácvik správné výslovnosti v logopedii
 • pocit ochrany a jistoty
 • možnost relaxace po hře nebo cvičení
 • respektování potřeb psa (odpočinek, spánek, krmení)
 • zvyšování sebejistoty (účast na různých soutěžích)

  tělesného

 • důvěrník, kamarád a společník
 • motivace k rehabilitaci
 • zdroj obohacení a zpestření života
 • zdroj ke zlepšování komunikace s okolím
 • menší závislost na pomoci jiných
 • zvýšení pocitu bezpečí
 • při starosti o zvíře odvedení pozornosti od vlastních potíží
 • prolamování barier osamělosti

  smyslového

 • a) nevidomí
  • větší nezávislost na okolí - varování před překážkami
  • pocit bezpečí v davu
  • kamarád a společník - lepší komunikace s okolím - u dětí lepší zjištění, že není jen jeden typ psa (rozdílnost v rasách, srsti, velikosti, apod.)
  • zvýšení sebevědomí - zabránění pocitu neužitečnosti (péče o psa)
  • snížení strachu a stresu i v neznámém prostředí
 • b) neslyšící
  • zvyšování nezávislost
  • zvyšování soběstačnosti a sebedůvěry
 • c) s poškozením čichu
  • úloha praktického pomocníka (upozorní na únik plynu nebo zápach kouře apod.)
  • zvýšení pocitu bezpečí
  • společník a kamarád
 • d) s poškozením hlasu
  • kamarád (rozumí pokynům vyjádřeným gestikulací nebo gestikulací spojenou s určitým zvukovým signálem
  • zlepšení komunikace s okolím

  autismu

 • plní roli prostředníka mezi lidmi a okolním světem
 • přispívá k jeho duševní rovnováze
 • snižuje pocit osamění
 • poskytuje potřebnou lásku v době, kdy chtějí oni
 • potěšení z dotyku se zvířetem
 • lze dosáhnout zmírnění projevů autismu

  epilepsie

 • kamarád a společník
 • využití při rehabilitačním cvičení
 • pomocník při hrách
 • uklidňující faktur (snížení počtu záchvatů)
 • pocit bezpečí, svobody a volnosti
 • někteří ze psů poznají blížící se záchvat a varují

  v logopedii

 • nácvik správné výslovnosti
 • rozšiřování slovní zásoby
 • usměrňování rychlosti řeči

  u psychologických a psychiatrických onemocnění

 • zlepšování komunikace mezi pacienty a ošetřujícím personálem
 • pes je objektem péče a tím odvrací pozornost od pacientových psychických potíží
 • resocializace pacienta
 • snižování pasivity, apatie a otupění
 • pomocná léčba při drogových závislostech
 • pomocná léčba u týraných a zneužívaných dětí

  v geriatrii

 • a) u lidí žijících doma
  • přebírání zodpovědnosti za péči o psa (zvyšování sebevědomí => užitečnosti)
  • pes dává určitou jistotu ve vztahu k pánovi
  • denní rytmus (krmení, procházky apod.)
  • společník vždy ochotný k mazlení, hraní, nahrazuje chybějící fyzický kontakt mezi lidmi)
  • zvyšuje pocit bezpečí
  • zmírňuje pocit osamění, žal a bolest při ztrátě životního partnera
  • lepší komunikace a navazování kontaktu s okolím
  • je zde někdo, pro koho stojí za to žít
 • b) u lidí v domovech důchodců
  • pozitivní vliv na vyrovnání se s osamělostí
  • vyburcování z nostalgie a deprese
  • umožňuje nahradit nedostatek fyzického kontaktu a potřebu něhy a příchylnosti
  • pes nerozlišuje podle vizáže či onemocnění, ale podle vnitřních hodnot – ke všem je vztah stejný
  • zlepšuje komunikaci mezi ostatními klienty i s ošetřujícím personálem
  • je podnětem k rehabilitaci, fyzioterapii, logopedii, k nácviku jemné i hrubé motoriky
  • pes má pozitivní vliv na zklidnění klientů a tím na omezování užívání antidepresiv, sedativ a hypnotik

Toto je jen výčet dosud uplatňovaných oblastí, kde je možno psa – canisterapeuta použít. Samozřejmě, že u jednotlivých oblastí následují specifika podle závažnosti onemocnění, věku klienta, prostředí a přístupnosti.

(Galajdová, L.: Pes lékařem lidské duše, aneb Canisterapie, Grada Publishing, Praha, 1999)