[ Webhosting profitux.cz ]
 

Návštěvy 
celkem:66252
Online:1

Zásady práce s klienty

  • člověka přijímat s jeho bio-psycho-sociální velikosti
  • člověk si zaslouží úctu
  • nevystupovat jako autorita, ale jako člověk
  • nepoužívat výhružky
  • nesmíme nereálně slibovat
  • nežádat výkony, na které klient nestačí
  • nevysmívat se

Canisterapie probíhá pod vedením canisterapeuta ve spolupráci se zaměstnanci zařízení apod.
Může být skupinová nebo individuální podle potřeby. V obou případech probíhá vždy pod dohledem canisterapeuta a s jeho pomocí.
V žádném případě nejde o to vypustit psa do skupinky dětí či babiček a dědečků a za hodinu, když je pes unavený, si ho vyzvednout a jít domů! Když pomineme to, že pes by neměl setrvávat v zařízení až do úplného vyčerpání (i pro psa je terapie náročná a to zvláště při práci s tělesně nebo mentálně postiženými dětmi), tak mu nesmí být po celou dobu terapie záměrně ubližováno.
Je tedy povinností canisterapeuta, aby klienty usměrňoval. Avšak za klienta odpovídá personál či pečující osoba.
Pokud jsou tyto pravidla dodržována, psi navštěvují zařízení rádi a vyhledávají kontakt s dětmi a dospělými, aby si nejen pohráli a pomazlili se.

(www.pomocnetlapky.cz)