[ Webhosting profitux.cz ]
 

Návštěvy 
celkem:66243
Online:1

Desatero

1. canisterapii nelze použít při fobiích a alergiích na psa
2. vždy musíme vědět čeho chceme dosáhnout
3. terapie má mít vzestupnou tendenci
4. přizpůsobit fyzickému – mentálnímu – sociálnímu věku
5. temperament psa musí vyhovovat klientovi
6. pes nesmí štěkat bez povelu
7. u terapie je vždy „ošetřující“ personál
8. manipulujeme s klientem, pokud nedochází k ublížení na zdraví
9. vhodné prostředí (známé, osvětlené, vyvětrané)
10. vždy na klienta mluvíme a dotykem ujišťujeme o činnosti (nepřibližovat se ze zadu, ani pes)