[ Webhosting profitux.cz ]
 

Návštěvy 
celkem:66249
Online:1

Vhodný pes pro canisterapii

Pes vhodný pro canisterapii musí mít:

  • výborný zdravotní stav
  • sebejisté, vyrovnané a klidné chování - k lidem i ostatním zvířatům
  • dobrou poslušnost a souhru se svým psovodem
  • schopnosti pro terapii - např. ochota nechat se objímat apod.
  • přátelskou a vstřícnou povahu.

Dále canisterapeutický pes:

  • může být jakékoli rasy, velikosti a pohlaví
  • může, ale nemusí, mít průkaz původu (vždy ale musí mít očkovaný a odčervený!!!)
  • může být i z útulku, ale měli byste ho mít dostatečně dlouho a dobře ho znát
  • může provozovat canisterapii i pod vedením jiného psovoda než je jeho "oficiální" majitel, majitel však musí s tímto písemně souhlasit
  • může mít za sebou výstavy nebo nějaký speciální výcvik, což by mohlo přispět k Vašemu přijetí klientem. Při zkouškách se bere ohled na základní poslušnost.