[ Webhosting profitux.cz ]
 

Návštěvy 
celkem:66245
Online:1

Rozdělení

Animal Assisted Activities (AAA)

AAA - aktivity za asistence zvířat - probíhají v zařízení většinou formou návštěv proškoleného dobrovolníka se speciálně vybraným zvířetem. Účelem AAA je zlepšit úroveň života pacienta či klienta, tedy přinést lidem spokojenost a radost. Nemá naplánovaný určitý léčebný cíl a proto lze výsledky vyjádřit pouze v pojmech radosti, spokojenosti, štěstí a zlepšené psychiky klienta.

a) pasivní
Při pasivní AAA přináší kladný účinek pouhá přítomnost zvířete. Většinou to je akvárium s rybičkami nebo klec s ptáčkem. Tato forma zooterapie se začíná rozšiřovat např. v domovech důchodců.

b) interaktivní
Při interaktivní AAA dochází ke kontaktu mezi klientem a zvířetem. Tato forma se dále dělí na rezidentní (stálý) a návštěvní typ.

  • Při rezidentním typu je zvíře nastálo v instituci. S tímto jsou v ČR problémy, neboť je tento typ AAA časově náročný pro personál. V zahraničí to je častější a většinou jsou využívány kočky, morčata a králíci. Pes je méně vhodný, protože potřebuje stálého pána a pravidelný režim. V 90. letech byla v Čechách speciálně vycvičena fenka švýcarského ovčáka Carmen, aby pobývala v domově důchodců ve Smrčné nad Sázavou. Fena tam byla pouze půl roku, protože ji obyvatelé překrmovali. Tento projekt prokázal možnost pomoci zvířete v zařízení.
  • Návštěvní typ - v tomto případě dochází dobrovolník se svým zvířetem do zařízení. Velmi důležitá je spolupráce s personálem zařízení. Nejčastěji využíván je jako návštěvní zvíře pes. V ČR se můžeme ještě setkat s kočkou. V zahraničí se běžně používají morčata, králíci, ale i lamy, prasata či oslové.Animal Assisted Therapy (AAT)

AAT - terapie za asistence zvířat - je cíleně řízená intervence. Zvíře je nedílnou součástí procesu. Profesionál v rámci svého zaměstnání řídí tuto terapii, kterou se snaží zlepšit tělesné, sociální, emociální či kognitivní funkce. AAT se může provádět skupinově nebo individuálně. Cíle jsou určeny pro každého pacienta zvlášť a celý postup je přesně zaznamenáván a hodnocen. Výsledky AAT jsou objektivně pozorovatelné a měřitelné (např. vyprovokování pohybu, zvětšení slovní zásoby apod.) Zvíře může vlastnit terapeut nebo dobrovolník, který se řídí přesně pokyny terapeuta.